Regjeringen la 12. mars fram stortingsmeldingen Utdanning for omstilling - Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning.

- Vi har lenge etterlyst et løft for praksis og arbeidslivsrelevans i ingeniør- og teknologiutdanningene. Altfor få studenter får tilbud som studiepoenggivende praksis, og kvaliteten på praksis er veldig varierende, sier studentleder i NITO, Silje Skyttern.

- Studentene trenger dette for å få erfaring og se hvordan de kan bruke faget sitt i arbeidslivet, legger hun til. 

Samarbeid på tvers 

Stortingsmeldingen tar for seg en rekke tiltak som alternative lærings- og vurderingsformer, innovasjon og entreprenørskap, og økt samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet. 

- Vi er blant annet spent på regjeringens intensjonsavtale mellom partene i arbeidslivet og Universitets- og høgskolerådet. Forhåpentligvis kan dette bli en nøkkel til å gi flere studenter bedre praksis og utdanninger som er mer i tråd med dagens arbeidsliv, forklarer Skyttern.

NITO Studentene er også positive til økt dialog og ansatte med delte stillinger mellom utdanningene og arbeidslivet.  

- Stortingsmeldingen gir et viktig signal til universiteter og høyskoler om betydningen av arbeidslivsrelevans. De får tydelige marsjordre på mange viktige områder som vil øke studiekvaliteten. 

Store forventninger 

Ifølge Skyttern savner NITO Studentene konkrete og nye virkemidler fra Kunnskapsdepartementet og statsråd Henrik Asheim.

NITO Studentene forventer nå at universiteter og høyskoler følger opp stortingsmeldingen.

- De fleste studiestedene har stort handlingsrom og økonomiske ressurser til overs etter korona. Dette må de bruke til å satse på praksis og sikre større innslag av studentaktive læringsformer.

Studentlederen ser at regjeringen på flere kritiske punkter henviser til kommende stortingsmeldinger og lovforslag.

- Vi forventer et løft for ingeniør- og teknologiutdanningen og reelle grep om dimensjoneringen av høyere utdanning i den kommende styringsmeldingen, avslutter hun.