Nå har koronarestriksjonen vart siden mars 2020. Alle er i en eller annen grad rammet av restriksjonene som regjeringen har innført for å bekjempe viruset. Mange er permitterte, flere har blitt arbeidsledige og deler av næringslivet sliter.

- Konsekvensene er kanskje størst for barn og unge. Usikkerheten om de kan møte på skolen eller må ha hjemmeundervisning, at de ikke kan leve livene helt som de ønsker og skal, og tanken om en uforutsigbar morgendag, er ingen god opplevelse, sier president i NITO, Trond Markussen. 

Må sikre kvalitet i hjemmeundervisningen

Ifølge Markussen har mange av studentene hatt har det ekstra tøft, kanskje særlig førsteårsstudentene. 

- I stedet for å møte på studiestedet har hybelen blitt studiestedet. Studiehverdagen har blitt svært uforutsigbar, blant annet knyttet til eksamensform.

Derfor har NITO og NITO Studentene bedt statsråd Henrik Asheim i Utdanningsdepartementet etablere en nasjonal arbeidsgruppe for «best practice» i digital undervisning og/eller pålegge universiteter og høyskoler å ha faglig støtte for utvikling av gode digitale undervisningsopplegg. 

- Når studentene ikke kan møte fysisk på studiestedet, må vi sikre at kvaliteten på hjemmeundervisningen holder mål. Et flertall av studentene hadde også deltidsjobber før landet stengte ned, for å spe på et studielån som ikke rekker så langt når husleien er betalt.

Økonomisk krisepakke

I brevet til Asheim skriver NITO at det er behov for en økonomisk krisepakke for studenter.

Ifølge Markussen har det ikke vært tilstrekkelig økonomisk kompensasjon for studenter som har mistet arbeidsinntekten fra deltidsjobber og sommerjobber.

- NITO mener at kompensasjonen ikke kan være mer lån til studentene. Det vil svi ekstra for dem som skal ut i et krevende arbeidsmarked.

En undersøkelse blant avgangsstudentene i NITO i fjor, viser at 43,7 prosent er redd for å ikke få seg jobb og 36,5 prosent er redd for sin økonomiske situasjon. 

- Studentene kvalifiseres ikke til dagpenger, men vi mener at ordningen må endres slik at de som blir gående lenge ledige etter avlagt eksamen får en viss kompensasjon.

- Vi krysser fingrene for at det kommer en hverdag etter dette med en etterspørsel etter nyutdannede ingeniører- og teknologikompetanse som vi vet landet trenger for å klare omstillingen vi må gjennom i årene som kommer, avslutter Markussen.