Trond med ipad 2.JPG - Vi blir alle sammen hele tiden utfordret av forskjellige "sannheter" om det grønnes skiftet. Slike møter som dette gir NITOs medlemmer muligheter til diskutere med faginstanser som Norsk olje og gass og Sintef, sier NITOs president Trond Markussen.

Første av fire møter

Det var stort engasjement og godt oppmøte da NITO arrangerte et digitalt møte med tittelen "Hva med meg i det grønnes skiftet?"  Arrangementet var det første i en serie møter om samfunnet og det grønne skiftet.

Møtet ble moderert av tidligere statsråd og direktør for Norsk olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen og CEO i Development Goals Forum, Hamsika Premkumar. Etter innledninger fra Hildegunn T. Blindheim, direktør for klima og miljø i Norsk olje og gass, og Lars Sørum, forskningssjef i SINTEF ble det åpnet for dialog og spørsmål.

For NITO er det viktig å bidra til at det grønne skiftet og transformasjonen til nullutslippsamfunnet går så smertefritt som mulig for de mange som er sysselsatt i olje- og gassektoren. 

- Sektoren skal ikke forsvinne, men den skal endres. Det gjøres best med en tett dialog med de ansatte som sitter på kompetansen. Ingen er tjent med at de som jobber i denne næringen blir uglesett. Vi må ha som utgangspunkt at de representerer løsningene, ikke problemet, sier Markussen. 

Markussen oppsummerte møtet med å takke for gode innledninger, debatt og innspill.

- Dette teamet angår mange av NITOs medlemmer. Møtet ga mye godt underlag for NITOs videre arbeid, både med tanke på de neste dialogmøtene og NITOs politikk.

Fakta og debatt

- Miljøspørsmål og det grønne skriftet er blant samfunnets viktigste utfordringer framover. Det er derfor interessant å få fakta fra dyktige innledere, med mulighet for gode debatter direkte med dem i etterkant, sier Markussen. 

NITO-presidenten mener at slike møter med fagfolk og medlemmer gir NITO kunnskap for å kunne være enda tydeligere i debattene videre med tanke på hva som er viktig og riktig for ingeniørene, og hva som er viktig og riktig for nasjonen Norge.

- Norge er et lite land, men vi sitter på solid ingeniørkunnskap som det er viktig å dele med verden hvis man skal komme videre med de rette klimatiltakene framover.

Se opptak fra innledningen til Hildegunn T. Blindheim her. Lars Sørum sitt innlegg publiseres ikke. 

Hva med meg i det grønne skiftet? Hildegunn T. Blindheim

Klimastrategi mot 2030 og 2050 NITO av Hildegunn T Blindheim

Det gjenstår tre møter i serien, meld deg på.

Påmelding for 27. mai

Påmelding for 3. september 

Påmelding for 19. oktober