21. april lanseres prosjektet GoForIT. NITO og åtte andre virksomheter går sammen for å rette oppmerksomhet på at behovet for flere fagfolk som jobber i skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft er betydelig og økende.

GoForIT skal være en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i utdanningene innen IT, teknologi og innovasjon i en bærekraftig retning.

På lanseringen 21. april vil flere av samarbeidspartnerne entre scenen for å diskutere IKT-industrien og bærekraft.

I tillegg kommer kommunal- og regionalminister Nikolai Astrup, Kimberly Lein-Mathisen, CEO i Microsoft, og Anne Borg, rektor på NTNU.

Se hele programmet - meld deg på gratis

Praksis i utdanningene

Leder for NITO Studentene Silje Skyttern deltar, sammen med NITOs tillitsvalgt ved NOKLUS Joachim Tyse. De er begge opptatt av hvor viktig det er å få praksis inn i IKT-utdanningene og adresserer dette på arrangementet.

Joakim.jpg- Tverrfaglig kompetanse og erfaringer gjennom praksis i utdanningene vil kunne være nøkkelfaktorer for å gjøre IKT-utdanningene bærekraftige, og sikre at uteksaminerte studenter er attraktive for næringslivet. GoForIT kan være en manglende brikke i samarbeidet mellom fagorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og næringslivet som gjør at IKT-bransjen kan ta sitt ansvar for å nå det grønne skiftet, sier Tyse (bildet).

-Silje portrett.JPG Vi tror GoForIT er et viktig prosjekt som vil bidra til å bygge IT-utdanninger for framtida. Samarbeid mellom næringslivet og akademia er et viktig tiltak for å sørge for at studentene har kompetansen bedriftene trenger i et arbeidsliv som stadig er i utvikling, sier Silje Skyttern (bildet). 

GoForIT er et initiativ fra IKT-Norge, NITO, Tekna, NTNU, Microsoft, Sopra Steria, Dell, Universitetet i Agder og Bouvet.