Gå til innhold
2021

Nasjonal transportplan: Redd regjeringen ikke tar kompetanseflukt på alvor

Hovedtillitsvalgt for NITO i Statens vegvesen, Siw Tyldum, mener kompetanse i etaten er en svært viktig faktor for at Statens vegvesen skal kunne utføre sine oppgaver i tråd med Nasjonal transportplan. Hun er også bekymret for manglende finansiell forutsigbarhet.

NITO har sendt skriftlig innspill til Stortingets behandling av planen.

Siw Tyldum 4.jpg- For at Staten vegvesen skal være en attraktiv arbeidsgiver og et godt redskap for regjeringen, er etaten avhengig av å rekruttere og beholde god kompetanse. En av forutsetningene for dette er forutsigbar og stabil finansiering samt en mangfoldig portefølje med varierte arbeidsoppgaver, sier Siw Tyldum (bildet).

- De siste årene har mange av ulike årsaker sluttet, og det bekymrer meg. Jeg er usikker på om regjeringen tar denne bekymringen på alvor.

Regjeringen har lenge tatt til orde for at det er mer kostnadseffektivt med helhetlig utbygging av lengre strekninger, noe som også ligger til grunn for Statens vegvesens utbyggingsplaner.

- Derfor er det overraskende at NTP går bort fra helhetlig utbygging ved å dele opp strekninger. Vi ber om forutsigbarhet i finansieringen slik at etaten kan planlegge for et kostnadseffektivt, sikkert og miljøoptimalt transportsystem, sier Tyldum.

Innspill fra NITO om Nasjonal transportplan

Publisert: Sist oppdatert: