- Å satse på kompetanseutvikling vil raskt vise seg å være gull verdt. Virksomheter som gjør dette nå, styrker sin konkurransekraft. Deres arbeidsstyrke blir klargjort for nye utfordringer både under pandemien og i tiden etter, sier presidenten.  

Våren 2021 inviterte Telenor og NITO flere store norske konsern til et samarbeid om kompetanseutvikling av sine ansatte. Initiativet kom til i et samarbeid mellom Markussen og Telenors konsernsjef Sigve Brekke.  

40 timer til kompetanseheving

Markussen er stolt av at NITO var initiativtaker til prosjektet og skal spille en viktig rolle i det.

- For vel to år siden tok NITO i Telenor et initiativ overfor konsernsjefen om det som ble «40 hour challenge»: At alle ansatte i selskapet får sette av 40 timer i året til studier og fordypning. Nå har ledelsen ønsket å ta dette videre og bidra til et samarbeid om kompetanseutvikling med andre konsern, forklarer han.  

- Vi har fått med flere konsern og prosjektet ble forankret på toppledernivå i oppstartsmøtet. I samarbeidet skal Telenor med utgangspunkt i «40 hour challenge» dele sine erfaringer, og de ulike selskapenes HR-sjefer og NITO-konserntillitsvalgte vil få ansvar for å dra prosjektet videre. Det første møtet er allerede gjennomført. 

Neste skritt i prosjektet blir å etablere oversikt over bransjeuavhengige utdanningstilbud, som de involverte bedriftene kan dele med hverandre. Videre skal det vurderes om det er mulig å få til hospitering på tvers av de ulike selskapene. Erfaringer fra prosjektet vil gi mer kunnskap om næringslivets behov, noe NITO kan ta opp med utdanningsinstitusjoner og politikere. 

Betydning for omstilling

- Dette samarbeidet kan bli viktig for å sikre at norske virksomheter er omstillingsdyktige, grønne og konkurransekraftige. NITO jobber ustanselig for å bidra til våre medlemmers kompetanseutvikling. Jeg oppfordrer alle interesserte arbeidstakere til å utforske mulighetene for kompetanseheving i prosjektet, og håper enda flere bedrifter blir med. La oss alle sammen spille på lag for utvikling av kompetanse, avslutter Trond Markussen. 

Disse bedriftene er foreløpig med i kompetansesamarbeidet: 

  • Telenor 
  • Kongsberggruppen 
  • Technip FMC 
  • Akersolutions 
  • Statkraft 
  • Agder Energi