NITO utfordrer politikerne som ønsker politisk makt før stortingsvalget 2021.

Kompetanse fra nord

- Det er politisk vedtatt at Norge skal ha en forsvarsindustri. Nordland, Troms og Finnmark er Norges militærstrategiske kjerneområde. Forsvaret har tung tilstedeværelse og anvender avanserte teknologiske systemer i sin virksomhet, forteller Nils Håheim Saers, avdelingsstyremedlem i NITO Troms.

Nils_ny.jpg
Nils Håheim Saers, avdelingsstyremedlem i NITO Troms.

Saers påpeker at det utdannes mange ingeniører og teknologer i nord, men de tvinges til å flytte ut av landsdelen for å jobbe hos forsvarsindustrien.

- Dette må vi gjøre noe med. Nord-Norge er tross alt sentrum for forsvarsteknologi og forskings- og utviklingsarbeid.

- Sterkere forsvarsindustri

Han får støtte fra Høyre, Venstre, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om at forsvarsindustrien er sentral i Nord-Norge.

Even Aronsen, Venstres førstekandidat i Troms, ønsker at det militærstrategiske kjerneområdet i nord skal bli sentrum for verdiskapingen i forsvarsindustrien.

- Venstre ønsker politisk makt for å etablere nye robuste fagmiljø av teknologer og ingeniører på ubåtbasen Olavsvern, sier Aronsen.

Erlend Svardal Bøe, gruppeleder for Høyre i bystyret i Tromsø, påpeker at det er viktig å bygge et sterkt fagmiljø i nord.

- Dette oppnår vi ved at menneskene i Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) bor og jobber i samme region som Forsvaret, det militære innkjøpsorganisasjonen Forsvarsmateriell (FMA) og Norges arktiske universitet (UiT), sier Bøe.

- Mange muligheter

Sps førstekandidat i Troms, Sandra Borch, ønsker at den militære innkjøpsorganisasjonen Forsvarsmateriell skal ledes fra nord.

- Et godt eksempel på mulighetene som åpnes er FMA luftkapasiteter som skal flytte ut av Kjeller innen 2023, sier Borch.

- Et viktig virkemiddel for å hjelpe realiseringen av en forsvarsindustri i nord vil være å etablere et forsvarsfond. Det vil kunne bidra til risikoavlastning for fysisk etablering av virksomheter i det militærstrategiske kjerneområdet, avslutter Nils Ole Foshaug, andrekandidat for Troms Arbeiderparti.