Høsten 2019 satte NITO ned et utvalg bestående av ansatte og tillitsvalgte til å kartlegge konsekvenser av NITOs drift og aktiviteter, og å foreslå tiltak som kan redusere organisasjonens klimaavtrykk. 

For å få en fullstendig oversikt over alle utslipp har det de siste to årene blitt utarbeidet klimaregnskap for NITO med utgangspunkt i Asplan Viaks klimakostmodell. Å få en oversikt over utslipp er helt sentralt for å sikre at man gjennomfører gode klimatiltak og på sikt klarer å redusere utslippene.  

- NITOs klimafotavtrykk består nesten utelukkende av utslipp fra reiser, hotell og bevertning, og andre innkjøpte varer og tjenester. Det viktigste vi kan gjøre er å vurdere nødvendigheten av våre reiser og hva vi deltar i av arrangement. Det er også viktig å stille miljøkrav i innkjøp av varer og tjenester, forklarer Markussen.  

Klimaregnskap NITO oversikt april 2021.png

Klimamål 

- Med oversikt over våre største klimaavtrykk og råd fra utvalget, satte vi i første omgang som mål å redusere vårt reiseutslipp i 2021 med 10 prosent sammenliknet med 2019. Vi vurderer nå hvilke langsiktige mål vi skal sette oss for de neste tiårene.  

NITOs viktigste oppgave er å være en god støttespiller for medlemmene. Det innebærer reiser, kurs og kompetanseheving, tillitsvalgtsopplæring og bistand til medlemmer. Koronapandemien har vist oss at mye av dette kan gjøres digitalt. Her har vi et stort potensial for å redusere utslipp fra reiser.  

- Det er imidlertid et dilemma: For mange er det sosiale limet viktig når man er organisert, og vi skal fortsette å møte hverandre. Vi vet nå mer i hvilke settinger digitale møter fungerer bra og når de ikke gjør det.

NITO skal også stille nye krav til innkjøp

- Vi vil redusere profileringsartikler og velge bærekraftige produkter. Vi oppdaterer også innkjøpspolicyen vår slik at miljø og bærekraft blir viktig når vi velger leverandører, og kjøper inn varer og tjenester. Flere leverandører er i ferd med å gjøre bærekraftige valg i produksjonen til et satsingsområde, og vi vil oppmuntre dette enda mer, forklarer Markussen. 

Kompetanse 

Presidenten er også tydelig på NITOs rolle i omstillingen og arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Som en viktig aktør innen kurs- og kompetanseheving til medlemmer, har NITO en viktig rolle og et mulighetsrom til å integrere bærekraft og miljø i kursene våre.  

- Vi skal sørge for at alle kurs i NITO har komponenter som tar for seg tema som helse, miljø og sikkerhet, og miljømessige forhold. Gjennom samarbeid på tvers av organisasjonen skal det tilrettelegges for utveksling av ideer og erfaringer. Målet er at alle våre ansatte og medlemmer vil foreta gode klima- og miljøvalg i sin hverdag, og kanskje til og med bidra til at sin egen arbeidsplass påvirkes positivt.  

- Det er lett å føle seg overveldet og maktesløs når klimaforskerne kommer med sine stadig mer dystre spådommer. De gode nyhetene er at det likevel er så mye alle kan gjøre for å unngå de verste framtidsscenariene. Alle monner drar, og det er mitt ønske at NITO gjør sitt, avslutter Trond Markussen, som oppfordrer alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte til å bli med i dugnaden.