Velgerne har sagt sitt, og det går mot regjeringsskifte i Norge. NITO forventer at den neste regjeringserklæringen har konkrete tiltak på spesielt tre områder.

Arbeidsliv

Trond foran Stortinget liste .jpg- Den norske modellen med trepartssamarbeid i arbeidslivet har tidligere gjort oss i stand til å gjennomføre store endringer. Dette samarbeidet forutsetter at så mange arbeidstakere som mulig er med i en fagforening, og neste regjering må derfor komme med konkrete tiltak for å reversere den fallende organisasjonsgraden vi har sett de siste årene, sier Markussen (bildet).

- Fagforeningsfradraget må økes betydelig og reguleres opp årlig. Åpenhetsloven må styrkes slik at alle virksomheter må oppgi om de har tariffavtale eller ikke. Og ikke minst må flertallets innstilling i Fougner-utvalgets utredning følges opp, forklarer presidenten.

Kompetanseutvikling

De store omstillingene samfunnet skal gjennom krever skarp og oppdatert kunnskap.

- Våre undersøkelser viser igjen og igjen at det er mangel på ingeniører i Norge. For få utdanner seg innen teknologi, ingeniør- og realfag. Fram mot 2030 kommer Norge til å trenge 66 prosent flere arbeidstakere med IKT-utdanning. Her må det handles raskt, sier Markussen, og lister opp:

 • Regjeringen må satse på realfag og teknologi i skolen, der skolene får ressurser til blant annet opplæring av lærere og oppgradering av utstyr.
 • De dyre teknologitunge utdanningene på universiteter og høgskoler har lenge ligget på nest laveste finansieringskategori, og må få mer midler.
 • Antallet IKT-studieplasser må økes med minst 1 500 fra 2022.
 • Regjeringen må utarbeide nasjonale planer for rekruttering og kompetanseheving i helsesektoren.
 • Kompetanseutvikling må lovfestes som en rettighet arbeidstakere kan opparbeide seg.
 • Det må etableres regionale kompetansefond forvaltet av fylkeskommunene, partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene som arbeider for omstilling for utsatte næringer og regioner.
 • De etablerte bransjeprogrammene må videreføres, og det må opprettes et nytt program for IKT-næringer.

Framtidsrettet industri

- FNs klimapanel har talt: Verdens utslipp av klimagasser må ned og det må skje fort. Norge må omstilles til et lavutslippssamfunn, og da må vår industri gjennom store endringer. Vi sitter på mye verdifull ingeniørkompetanse som med litt hjelp kan gjøre oss verdensledende innen ny industri som både er miljøvennlig og lønnsom, sier NITO-presidenten, som igjen har tiltakene klare:

 • Regjeringen må utvikle en ambisiøs strategi for grønn industriutvikling, med konkrete mål for produksjon, sysselsetting og eksport.
 • Det må utvikles en plan for rettferdig omstilling, hvor partene i arbeidslivet er involvert, med klare mål om å skape nye arbeidsplasser, ivareta arbeidstakerne og framskynde skiftet til et lavutslippssamfunn.
 • Eksportfinansieringstilbudet må styrkes slik at norske bedrifter blir konkurransedyktige med andre europeiske.
 • Den nylig framlagte strategien for sirkulær økonomi må styrkes med enda tydeligere tiltak.
 • Det må raskt satses på utvikling av havvind i Norge.

- Det er alltid spennende når nye koster skal inn i regjeringskontorene, og spesielt i disse utfordrende tider. Vi ønsker neste statsminister lykke til og håper den påtroppende regjeringen vil ta tak i spesielt disse tre områdene, for arbeidstakernes, næringslivets og miljøets skyld, avslutter Trond Markussen.

Les hele innspillet her