NITO benyttet anledningen til å snakke om livslang læring, viktigheten av kompetansebygging og bioingeniører som diagnostisk samarbeidspartner. Dette er tre viktige råd for kommisjonens arbeid videre, som NITO formidlet.

Glenn-Erik Wold og Gunnar Bovim
Glenn-Erik Wold (t.v.) og Gunnar Bovim. Foto: Margrete Tennfjord

Hovedstyremedlem og rådgiver innen medisinsk teknologi Glenn-Erik Wold og politisk rådgiver i NITO Bioingeniørfaglig Institutt (BFI) Margrete Tennfjord, representerte NITO. NITO BFIs nye rapport, Bioingeniørene - bærebjelke og mangelvare, ble også overlevert til kommisjonens leder Gunnar Bovim. I den får de presentert flere råd og mer kunnskaper om dagens situasjon, framtidens utfordringer, konsekvenser av mangel på bioingeniører om en viktig og fleksibel helseprofesjon. Rapporten kan leses på våre nettsider.

- Vi er glade for muligheten til å gi innspill til kommisjonen. Deres arbeid danner grunnlaget for hvordan vi skal diskutere framtidens utfordringer i helse- og omsorgstjenestene. NITO skal være en konstruktiv og tydelig samarbeidspartner her, sier Wold.

Livslang læring

NITO framhevet viktigheten av at arbeidsgivere legger til rette for at arbeidstakerne får lære hele livet, og sikre at de er oppdaterte på ny teknologi og løsninger. Den siste tiden har flere virksomheter meldt om kutt i kurs- og kompetanseutvikling for ansatte, noe NITO advarte mot.

- Når sykehus og virksomheter strammer inn kursbudsjettene sender dette et feil signal. Kompetansebygging må satses på hvis vi skal beholde og rekruttere arbeidstakere innen helse, sier Wold.

Diagnostisk samarbeidspartner

I sin innledning til debatt på innspillsmøte sa Bovim at de ønsker flere forslag på hvordan helsevesenet kan bli mer effektive og benytte ressursene enda smartere. NITO BFI pekte på bioingeniørenes rolle og hvordan profesjonen har en fot både innen helsefag og teknologiske fag.

- Bioingeniørene må benyttes på best mulig måte, gjerne i rollen som diagnostisk samarbeidspartner. Her deler de kunnskap og veileder andre profesjoner i bruk av laboratoriemedisinske tjenester, avslutter Wold.