Kaja Marienborg, universitetslektor.jpg
Kaja Marienborg, nyvalgt leder for fagstyret i NITO BFI

Mandag 7. november var resultatene fra BFI-valget 2022 klare. Både fagstyret og yrkesetisk råd vil få nye ledere fra 1. januar 2023.

Fagstyret for perioden 2023 - 2025

 • Leder: Kaja Marienborg, OsloMet - Storbyuniversitetet (undervisning, mikrobiologi)
 • Nestleder: Kjetil Jenset, Sykehuset Innlandet Lillehammer (medisinsk biokjemi - hematologi)

Styremedlemmer

 • Silje Nysted Hagen, Tromsø (medisinsk biokjemi, mikrobiologi)
 • Hilde Hegseth, Noklus (PHT og PNA)
 • Samehia Kausar, Oslo universitetssykehus Ullevål (medisinsk genetikk)
 • Karen Raaen Roland, St. Olavs hospital (farmakologi)

Suppleant

 • Thea Frøyen, Betanien sykehus (medisinsk biokjemi, preanalyse)

Yrkesetisk råd for perioden 2023 - 2025

 • Leder: Gry Andersen, Universitetssykehuset Nord-Norge (ledelse, e-helse, samhandling, innovasjon)

Medlemmer

 • Grethe Haugland Halvorsen, Haukeland universitetssjukehus (medisinsk biokjemi og farmakologi (MBF), Kvinneklinikken)
 • Christina Matheson Mæland, Stavanger universitetssjukehus (mikrobiologi)
 • Maren Øverseth, Sykehuset Innlandet Gjøvik (medisinsk biokjemi)