NITO ser etter deg som har nye tanker og ideer, og som ønsker å dele disse og utvikle dem sammen med andre. NITO vil tilrettelegge for nye fagnettverk, hjelpe med igangsetting og bidra til vekst. La NITO være din sparringpartner.   

Kontakt oss i NITO og få veiledning om hvordan starte et nytt fagnettverk.

Ta kontakt - vi hjelper deg i gang (Krever innlogging)

- Å holde seg faglig oppdatert blir stadig viktigere. Som medlem av et fagnettverk møter du folk i din bransje eller som har samme type stilling som deg. Her bygges verdifull kompetanse. Nå gjør vi det også enda enklere å etablere nye fagnettverk, sier NITO-president Trond Markussen.

NITOs nettverkstilbud skal bli større

Det er mer nyttig å ha smalere nettverk for deg som jobber på et spesifikt område. Det er også fint med nettverk som går på tvers av ulike fagområder, eksempelvis helseteknologi, som både faller inn under helse, IT og digitalisering.

Oversikt over NITOs fagnettverk og ti fagområder

- Engasjer deg! Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i fagnettverk som allerede eksisterer eller å opprette nye innen spesifikke temaer, sier Markussen.

Få flere til å bli NITO-medlem – det lønner seg! 

  • 1000 kroner for ett nytt medlem
  • Deretter 500 kroner for hvert ekstra medlem

Slik kan du verve