Hvert år gjennomfører NITO en behovsundersøkelse blant ingeniørarbeidsgivere i samarbeid med Ipsos for å ta temperaturen på arbeidsgivernes behov for ingeniørkompetanse. 

- Arbeidsmarkedet er godt. Ledigheten i samfunnet er lavere enn før korona. Og ingeniørkompetanse er mer etterspurt enn på lenge, sier seniorrådgiver Petter Teigen. Han har et særlig ansvar for arbeidsmarked og makroøkonomi i NITO.

Petter Teigen tariff 2020_1.jpg
Petter Teigen.

 

Økende behov for ingeniører

Andelen som vil ha behov for flere ingeniører de neste tre årene.

Ganske eller meget vanskelig

Årets undersøkelse viser at 62 prosent av arbeidsgiverne opplever at det er ganske eller meget vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de har behov for. Det er en tydelig oppgang sammenlignet med situasjonen før pandemien, og det er åtte år siden så mange har opplevd at det er så vanskelig. 

- Det er variasjoner mellom de forskjellige forhandlingsområdene, men alle opplever det som vanskelig, sier Teigen.

I undersøkelsen forklarer de fleste arbeidsgiverne med at det er vanskelig å finne kvalifiserte søkere, at det er stor konkurranse på arbeidsmarkedet og at det mangler ingeniører med riktig fagkombinasjon. 

Teigen forteller at selv om mange klarer å rekruttere den kompetansen de er på jakt etter, er det også mange som ikke lykkes med rekrutteringen.

- Beklageligvis svarer 43 prosent av de som opplever det som vanskelig å rekruttere at resultatet blir at oppgaver ikke blir løst.

- Det er et problem for bedriftene og for samfunnet. Hvis viktige oppgaver ikke blir løst, taper vi alle på det, sier Teigen.

Vanskelig å få tak i kvalifiserte ingeniører

 

Andelen som opplever at det er ganske eller meget vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de har behov for.

Vi må utdanne flere og bedre ingeniører

NITO har over flere år tatt til orde for at vi må utdanne flere og bedre ingeniører, slik at Norge får løst sine utfordringer framover. Utfordringene blir ikke færre og vi vet vi mangler ingeniører innenfor blant annet IKT-sikkerhet, helse, batteri, vann og avløp. Disse utfordringene trolig bare blir større framover. 

- Det ser også arbeidsgiverne. Når vi behovsundersøkelsen spør om framtiden svarer 66 prosent av arbeidsgiverne at de ville trenge flere ingeniører om tre år enn i dag, mens bare en prosent sier de vil trenge færre.

- Nesten 70 prosent av arbeidsgiverne tror det kommer til å være vanskelig å få tak i den ingeniørkompetansen de har behov for framover, sier Teigen.

Han avslutter med å si at det er et klart og tydelig varsko, og bør være tydelig signal på å styrke ingeniørutdanningene slik at vi står best mulig rustet til å møte morgendagens utfordringer.