Trond Markussen ADE.jpg

- NITO er opptatt av at det legges til rette for at det kan skapes kompetansearbeidsplasser i Longyearbyen som tiltrekker seg ingeniører og teknologer. NITO mener utvikling av et forretningssystem for droner på Svalbard kan bidra til å få Svalbard til å bli verdens foretrukne infrastruktur for forskning, sier NITO-president Trond Markussen.

Krigen i Ukraina har aktualisert behov for beredskap og sysselsetting i nord. Regjeringen sier at Svalbard har stor strategisk betydning for Norges muligheter i nordområdene og Arktis.

- Svalbard har et stort verdiskapingspotensial for alle i Norge. Regjeringen vil videreutvikle Svalbard-politikken på en måte som sikrer norske interesser, norsk bosetting og ivaretar en bærekraftig utvikling i Arktis, sier Markussen.

Sats på industrien og droneteknologi

Med regjeringens fokus på nord, mener NITO at regjeringen bør ta fatt i de muligheter som nå finnes der.

Ingeniørkompetansen er sentral for næringsutviklingen og NITO krever at regjeringen:

- For det første støtter opp om å utvikle droner som industri på Svalbard, og som eksportvare. Vi har utdanningssystemet på plass, og leverandørene er klare. Det vi trenger er en industrisatsing som legger til rette for et kraftfullt miljø for droner og for teknologiutvikling.  Det kan i tillegg bidra til et nødvendig supplement for beredskapen i nord, sier Markussen.

- For det andre viser regjeringen at den har finansieringsvilje gjennom forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Nå trenger vi at denne viljen rettes mot utvikling av eksport av droner, sier Markussen. 

Debatt om Svalbards framtid

NITO arrangerer Artic Drone Event på Svalbard 1. og 2 juni. Der utfordres kunnskapsmiljøene, aktørene og politikerne til debatt om Svalbards framtid.

Kan bruken av autonom teknologi, robotisering og kunstig intelligens, som sentrale drivere i den teknologiske utviklingen, sette Svalbard og Norge på verdenskartet som den foretrukne infrastrukturen for forskning i Arktis?

- NITO mener utvikling av denne næringen er en mulighet for Svalbard, avslutter Markussen.