Dette er et opptak fra NITOs webinar 12. oktober 2023 om kjernekraftens plass i Norges energiframtid.

FNs klimapanel indikerer at målsetningen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader ikke kan oppnås uten at kjernekraft spiller en sentral rolle i verdens energimiks. Men gjelder dette også for Norge?

Til tross for vår rikelige tilgang på fornybar energi, har den siste tidens energipriskrise og utsikter til kraftunderskudd i Norge aktualisert kjernekraft i den norske energidebatten. 

I Norge har det vært motstand mot utbygging av flere energiteknologier.

Noen politikere er åpne for å se nærmere på kjernekraft, mens andre mener vi bør fokusere på de energikildene vi allerede har. 

Norsk kjernekraft?

Selv om kjernekraft kanskje ikke står i Norges umiddelbare energiplaner, spiller kjernekraft en sentral rolle i flere europeiske land vi samarbeider med.

Dette reiser et viktig spørsmål:

  • Hvilken rolle skal kjernekraft eventuelt ha i Norges framtidige energilandskap? 

For å belyse dette komplekse spørsmålet, har vi satt sammen et panel som vil gi innsikt i kjernekraftens tekniske, økonomiske, sikkerhetsmessige og politiske aspekter, og hjelpe oss med å forstå den potensielle rollen kjernekraft kan ha her i landet. 

Disse deltar i paneldebatt

Trond Markussen, president i NITO ønsker velkommen.  

  • Asgeir Tomasgard, direktør NTNU Energy Transition Initiative Institutt for industriell økonomi og  teknologiledelse 
  • Mats Rinaldo, DNV-L, Researcher and Deputy Director - Energy Transition Outlook at DNV Group Research and Development 
  • Jan Emblemsvåg, professor NTNU Institutt for havromsoperasjoner og byggteknikk 
  • Andreas Eriksen Bjelland, statssekretær i olje- og energidepartementet. 

Ordstyrer: Jan Moberg, direktør for Teknisk Ukeblad