Harald Stavn_1.jpg
Harald Stavn, konserntillitsvalgt for NITO i Telenor.

Telenors nye styreleder skal velges av bedriftsforsamlingen 10. mai. Også denne gangen er kandidaten fra bank/finansnæringen lik sine to forgjengere.

NITOs mangeårige konserntillitsvalgt og tidligere styremedlem i Telenor, Harald Stavn, mener valgkomiteens vurderinger er feil vektlegging av kompetansen Telenor trenger framover.

- Jeg er bekymret over at det nok en gang kommer en fra bank/finansnæringen på toppen, sier han.

- Manglende kunnskap

Med snart 50 års erfaring i selskapet som ansatt og konserntillitsvalgt, og lange perioder som ansatterepresentant i konsernstyret er Stavn nå svært bekymret for konsernets framtid.

- Innstillingen fra valgkomiteen avslører manglende kunnskap om, og forståelse for Telenor og telecombransjens utfordringer framover, sier han.

- Telenors nye struktur som ble informert på kapitalmarkedsdagen i september 2022 gir helt andre utfordringer enn tidligere. Jeg mener styrets fokus nå må baseres på Norden, utviklingen av de muligheter som er her og fremtidige konsolideringsutfordringer, sier Stavn.

- Telenor er ikke et finanskonsern. Inntektene kommer som en konsekvens av å være teknologiledende og ta markedsandeler, legger han til. 

Politiske føringer på lønn begrenser tilgang til den beste kompetansen

Stavn tror også de politiske signalene som nå blir gitt om eierstyring og lederlønninger dessverre reduserer Telenors muligheter for gode kandidater på ulike nivå i konkurranse med private konsern som ikke har tilsvarende politisk styring.

I tillegg mener Stavn det er grunnleggende viktig å forstå de store teknologiske endringene Telenor står overfor i en svært krevende og utfordrende bransje.  

- I lys av dette er det også viktig å ha gode planer for de ansatte slik at de nødvendige kompetanseprofilene kan utvikles, sier han. 

Verken kunnskap om historien eller teknologien

Stavn mener at slik det det ser ut nå blir store deler av det nye styret både historieløse om Telenor og veldig lite teknologitungt. Dette kan bli kritisk med tanke på de styringssignalene Telenor trenger framover.

- Dersom det ikke blir endringer i siste liten er vi avhengig av at de fleste av de nye får en svært lang onboardingsperiode. De må lære Telenor å kjenne, og ikke minst hvilke teknologiske utfordringer de skal ta konsernet gjennom de nærmeste årene. Dette er en opplæring vi strengt tatt ikke har tid til og som burde vært unngått, avslutter han.