Knut Aarbakke TBU listebilde .jpg
Knut Aarbakke, forhandlingssjef i NITO.

TBU anslår at prisene skal stige med 4,1 prosent i år.

- Det er lavere enn de fleste andre økonomiske miljøer har anslått. Prisene økte mer enn lønningene i fjor også. Samtidig vet vi at TBU har bommet fem av de siste syv årene, så det er liten grunn til bare å legge dette anslaget til grunn, sier Aarbakke.

Stort rom for lønnsvekst

- Med høy prisstigning og høye renter er det på høy tid med et raust lønnsoppgjør. I gjennomsnitt har vi ikke hatt reallønnsvekst de siste ti årene, samtidig som konkurranseevnen har vært god. Det gjør at tiden for et skikkelig reallønnsløft er nå.

- Den såkalte lønnskostnadsandelen i industrien har aldri vært lavere. Det betyr at eierne har hentet ut en større andel av verdiskapingen. Også dette viser at det er rom for et skikkelig lønnsløft for mange grupper i år, avslutter Aarbakke.