Beate Sire Dagslet listebilde.jpg

Lønnsstatistikk kommuneansatte i 2023

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2023 er 61.710 kroner
  • Gjennomsnittlig begynnerlønn er 51.158 kroner 
  • Den generelle lønnsøkningen fra 1. oktober 2022 til 1. oktober 2023 er på 5,8 prosent 
  • Lønnsøkningen for identiske personer er 6,6 prosent 

-  Vi er fornøyde med å ha reallønnsvekst og tallene er bedre enn hva jeg hadde forestilt meg, sier Dagslet. 

- Likevel har vi fortsatt høye forventninger til årets lønnsforhandlinger, fordi det er stor mangel på ingeniører i kommunene.

- Kommunene må sikre kompetansen til å utføre gode tjenester til innbyggerne sine. Høy lønn må til for å ikke risikere å miste NITOs ingeniører og teknologer til privat sektor.

Ingeniørkompetanse er verdifullt

- Vi har forståelse for at kommunene har utfordringer med dårlig økonomi og må foreta harde prioriteringer for å opprettholde sine tilbud, med blant annet helsepersonell og lærere.

- Det er mange omstillinger i kommunal sektor som også har behov for våre medlemmers kompetanse. 

- Hvis kommunene skal beholde og rekruttere helt nødvendig ingeniørkompetanse til for eksempel byggesaksbehandling, brannverv og vann og avløp er det helt klart at lønnsutviklingen blir viktig framover.

- Økonomien i kommunen er et kriterie i de lokale lønnsforhandlingene. Det er viktig for oss at kommunene har forståelse for at kompetansen vi har koster, fordi den er verdifull, asvlutter Dagslet. 

Lønnsstatistikk 2023 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken NITO Kommune per 1. oktober 2023 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk kommune per 1. oktober 2023 (for medlemmer)