Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene energi i 2023

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2023 er 71.339 kroner
  • Gjennomsnittlig lønn med 0-4 års ansiennitet er 65.610 kroner
  • Den generelle lønnsøkningen fra 1. oktober 2022 til 1.oktober 2023 er på 4,7 prosent
  • Lønnsøkningen for identiske personer er 5,9 prosent
  • Svarprosenten er 54

- Den generelle lønnsøkningen på 4,7 prosent burde ha vært høyere, sier Per Ole Hansen, fagansvarlig for tariffområdet Samfunnsbedriftene.  

Per Ole Hansen listebilde.jpg

- Lønnsutviklingen for identiske personer på 5,9 prosent er greit nok, men ikke noe å rope hurra for. Dette tallet gir sannsynligvis et bedre uttrykk for hvordan lønnsøkningen har vært, fordi vi ser på lønnsutviklingen for nøyaktig de samme personene som svarte i 2022, sier Hansen.

Gjennomsnittlig lønnsøkning 71.339 kroner i måneden er bedre enn alle andre tariffområder i NITO. 

- Lønnsveksten har vært og vil bli god i Samfunnsbedriften energi, selv om tallene er litt skuffende for 2023. Vi ser framover og jobber for et bedre lønnsoppgjør i 2024. 

Oppfordrer alle til å registrere lønnsutviklingen sin

- Vi har den dårligste svarprosent i NITO på 54 prosent, som gir grunn til å tro at det kan oppstå feilkilder i resultatet.

- Jeg oppfordrer alle til å rapportere inn sin lønn i år. Denne statistikken er et viktig verktøy for medlemmer og tillitsvalgte i lønnsforhandlingene framover, avslutter Hansen. 

Lønnsstatistikk 2023 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken Samfunnsbedriftene per 1. oktober 2023 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk Samfunnsbedriftene per 1. oktober 2023 (for medlemmer)