Ole Jacob Støle listefoto .jpg

Lønnsstatistikk for ansatte i Spekter helse i 2023

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2023 er 55.870 kroner 
  • Gjennomsnittlig begynnerlønn er 44.877 kroner 
  • Den generelle lønnsøkningen fra 1. oktober 2022 til 1. oktober 2023 er på 7,0 prosent 
  • Lønnsøkningen for identiske personer er 6,7 prosent 

- Vi er fornøyd med lønnsutviklingen for NITO-medlemmer i Spekter helse. NITOs medlemmer hadde en bedre lønnsutvikling enn det som fremkommer av de foreløpige TBU-tallene for tariffområdet, sier Ole Jacob Støle, fagansvarlig for NITO Spekter.

NITO-medlemmer hadde en lønnsøkning på 7,0 prosent, mot en vekst på 5,8 prosent målt som følger av tallene fra Teknisk beregningsutvalg.

- Dette er positivt for NITOs medlemmer. Men selv om lønnsutviklingen relativt sett er god, er det fortsatt en jobb å gjøre med tanke på å få opp lønnsnivået for enkelte av NITOs grupper, sier Støle. 

Målrettet og systematisk arbeid over tid 

- Det er viktig at NITOs medlemmer bruker mulighetene som finnes for å sikre egen lønnsutvikling.

- Det gjelder ved ansettelse, ved forhandlinger på særskilt grunnlag, i de ordinære årlige lønnsforhandlingene og den årlige lønnsvurderingen som arbeidsgiver skal gjennomføre etter en lønnssamtale, forklarer Støle.

- Disse tallene er nok til dels et resultat av målrettet og systematisk tariffarbeid. Det å ha en god lønnsutvikling for NITOs medlemmer krever en innsats fra det enkelte individ, NITOs tillitsvalgte i den enkelte virksomhet og NITO sentralt.

- Jeg ser disse resultatene som en bekreftelse på at felles innsats gir resultater over tid, og jeg er optimistisk med tanke på framtida for NITO gruppenes lønnsutvikling for ansatte i Spekter-virksomhetene, avslutter Støle. 

Lønnsstatistikk 2023 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken Spekter helse per 1. oktober 2023 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk Spekter helse per 1. oktober 2023 (for medlemmer)

Lønnsstatistikk Spekter utenom helsesektoren i 2023

  • Gjennomsnittlig lønn per 1. oktober 2023 er 69.174 kroner 
  • Gjennomsnittlig begynnerlønn er 50.813 kroner 
  • Den generelle lønnsøkningen fra 1.oktober 2022 til 1. oktober 2023 er på 5,3 prosent 
  • Lønnsøkningen for identiske personer er 6,6 prosent 

Lønnsstatistikk 2023 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken Spekter per 1. oktober 2023 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk Spekter per 1. oktober 2023 (for medlemmer)