Roger Matberg listefoto.jpg

Lønnsstatistikk statsansatte i 2023

  • Gjennomsnittlig lønn per 1.oktober 2023 er 62.089 kroner 
  • Gjennomsnittlig begynnerlønn er 50.224 kroner 
  • Den generelle lønnsøkningen fra 1. oktober 2022 til 1. oktober 2023 er på 6,0 prosent 
  • Lønnsøkningen for identiske personer er 7,2 prosent 

Matberg utdyper hva den gode lønnsutviklingen for de statlige NITO-medlemmene skyldes: 

  1. Våre medlemmer i staten sitter veldig ofte på en kritisk og etterspurt kompetanse. Det gjør at våre medlemmer og tillitsvalgte har en god forhandlingsposisjon.
  2. Vi ser nå effektene av det lønns- og forhandlingssystemet vi har i statlig sektor. Det at tillitsvalgte og arbeidsgiver på det enkelte arbeidssted har friheten til å fordele lønnsmidlene lokalt, gjør at man treffer mye mer presist enn om man skulle fordelt pengene på sentralt nivå.

- Lønningene i staten må løftes

- Lønns- og forhandlingssystemet har fått virke i noen år nå, og vi ser at de lokale partene blir stadig bedre til å utnytte fordelene systemet gir.

- Selv om lønnsutviklingen for våre medlemmer i staten var god i 2023, er det fortsatt slik at nivået på lønningene i staten er for lavt.

- For at statlige arbeidsgivere skal være konkurransedyktige og kunne rekruttere, utvikle og beholde den kompetansen våre ingeniører og teknologer innehar, må det fortsatt gjøres en god jobb med å løfte lønningene ute i virksomhetene.

- Det er viktig at partene benytter de virkemidlene hovedtariffavtalen åpner for både ved ansettelser og ved årlige og særskilte lønnsforhandlinger, understreker Matberg. 

Lønnsstatistikk 2023 - se tallene

lonnsstatistikk.pngTallene fra lønnsstatistikken NITO Stat per 1. oktober 2023 er klare.

Se alle tallene, tabellene og grafene, og last ned statistikkheftet.

Lønnsstatistikk stat per 1. oktober 2023 (for medlemmer)