Kopi av Linkepost med tekst på grønn-2.png
Sofie Strøm Olsen ble valgt som ny leder i NITO Studentene.

 

Takker for tilliten

Olsen tar en master i industriell økonomi og teknologiledelse på Universitetet i Grimstad. Hun har lang fartstid i NITO Studentene og har tidligere vært nestleder i sentralstyret.

- Tusen takk for tilliten fra landsmøtet. Mitt største mål er at alle tillitsvalgte innen ett år skal kunne føle seg lyttet til og respektert, sier Olsen.

- Jeg vil også jobbe med en rekke politiske saker, som realfagsrekkrutering og prinsipprogrammet (som er ment som et hjelpemiddel for tillitsvalgte og medlemmer som ønsker å få et overblikk over organisasjonens politikk). 

Nasjonal deleksamen

- Vi vil jobbe for en nasjonal deleksamen for ingeniører for å sikre at studentene oppnår riktig kompetanse for arbeidslivet. Det er stort sprik i læringsutbytte og undervisningskvalitet i ingeniørstudiene, og en nasjonal deleksamen kan synliggjøre disse problemene, sier Olsen.

- Arbeidslivet trenger høy kompetanse fra fremtidens ingeniører. Nasjonal deleksamen er et viktig virkemiddel for dette, legger hun til.

De nyvalgte i sentralstyret

  • Leder, Sofie Strøm Olsen (UiA Grimstad)
  • Første nestleder, Jørgen Austnes (HVL Bergen)
  • Andre nestleder, Ingvild Storsveen (HINN Hamar)
  • Sentralstyremedlem, Jan Ignacio Jakobsen-Castro (HVL Førde)
  • Sentralstyremedlem, Vicky Tran (USN Vestfold)
  • Sentralstyremedlem, Natalia Aleksandra Marczynska (USN Bø)
  • Sentralstyremedlem, Jon Petter Wiig (OsloMet)
  • Sentralstyremedlem, Alexander Belmonte Johansen (USN Vestfold)
Senralstyre foto Bjarne Krogstad-0758.jpg
NITO Studentenes sentralstyre 2024-2025. Fra venstre bak: Natalia Aleksandra Marczynska, Jørgen Austnes, Jon Petter Wiig, Jan Ignacio Jakobsen-Castro, Alexander Belmonte Johansen. Foran fra venstre: Sofie Strøm Olsen, Ingvild Storsveen og Vicky Tran.