Gro Gaarder, utebilde, smilende.png
Gro Gaarder, leder av NITO Kommune, er fornøyd med at det er satt av en pott til lokale forhandlinger i Oslo kommune.

- En økonomisk ramme som gir rom for reallønnsvekst, hvor deler er satt av til lokale forhandlinger, gjorde at vi kunne akseptere tilbudet, sier Gro Gaarder (bildet), leder av NITO Kommune.

Alle ansatte i Oslo kommune får et generelt tillegg på 3,7 prosent (minimum kr 20.000) fra 1. mai. I tillegg er det endelig satt av en lokal pott på 1,3 prosent med virkningstidspunkt 1. juni. Den totale rammen blir da 5,2 prosent.

- Det ble dessverre ingen endring av selve forhandlingsordningen for NITOs medlemmer i Oslo kommune.

Akademikerne fikk imidlertid gjennom en endring i bestemmelsen som gir rett til tvistebehandling og mulighet til særskilt lønnsjustering utenom de årlige forhandlingene for de av sine medlemmer som har lokal lønnsdannelse i dag.

- Dette er en viktig prinsipiell seier som på sikt vil komme våre medlemmer også til gode, avslutter Gaarder.