Gå til innhold

Farah Ali

Advokat/kst.sjef juridisk seksjon

Jobber bredt innenfor hele det arbeidsrettslige feltet og har i tillegg særskilt kompetanse innenfor konkurs, pengekrav mot arbeidsgiver, EU- /internasjonal rett og omstillingsprosesser.