Gå til innhold

Kirsti Berg

Vitenskapelig red. Bioingeniøren

Har ansvar for vitenskapelige artikler i Bioingeniøren. Er ansatt i 40 % stilling.