Gå til innhold

Jørn Eilertsen

Seniorrådgiver

Arbeider mye med utvikling av tillitsvalgte og organisasjonen NITO. Har jobbet i ulike deler av NITO, men er nå i seksjon for tillitsvalgtutvikling hvor det både skal videreutvikles tillitsvalgtopplæring og utvikles nettbaserte tilbud. Har mye kurs og foredrag, og med et spesielt ansvar for hvordan tillitsvalgte kan kommunisere for å nå sine mål. Eilertsen har erfaring fra ulike fagorganisasjoner og andre organisasjoner. Opptatt av både engasjement og digitalisering, og med lang erfaring i å synliggjøre kompetanse hos fagpersoner, samt få disse i jobb.