Gå til innhold

Vibeke Marie Furuly

Rådgiver

Ansvarlig sekretær for BFIs fagstyre, BFIs studiefond og rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og transfusjonsmedisin. Tar imot henvendelser vedrørende BFIs spesialistgodkjenning. Deltar i utredningsarbeid og høringer og andre oppgaver som initieres av BFIs fagstyre.