Gå til innhold

Vibeke Marie Furuly

Rådgiver

Ansvarlig sekretær rådgivende utvalg for medisinsk biokjemi, hematologi og transfusjonsmedisin og BFIs spesialistkomité. Tar imot henvendelser vedrørende BFIs spesialistgodkjenning. Deltar i utredningsarbeid og høringer og andre oppgaver som initieres av BFIs fagstyre.