Gå til innhold

Anne-Britt Isaksen

Kurskoordinator

Jobber med forberedelse og praktisk tilretteleggelse av fag- og tillitsvalgtkurs.