Gå til innhold

Anne-Britt Isaksen

Konsulent

Jobber med forberedelse og praktisk tilretteleggelse av fag- og tillitsvalgtkurs.