Gå til innhold

Jan Kjetil Johnsrud

Kommunikasjonsdirektør

Jan leder kommunikasjonsavdelingen, som har ansvaret for mediekontakt, generelt PR-arbeid, www.nito.no, sosiale medier, NITO Refleks og aktueltsakene på nito.no. Avdelingen har en kommunikasjonsseksjon og en redaksjon. Jan er med i sekretariatets lederteam.