Gå til innhold

Anne Katrine Kvissel

Vitenskapelig red. Bioingeniøren

Har ansvar for vitenskapelige artikler i Bioingeniøren. Er ansatt i 20 % stilling