Gå til innhold

Elisabet Kvinnesland

Rådgiver

NITO Rogaland. Elisabet har ansvar for den administrative driften av kontoret og arbeider i nært samarbeid med avdelingsstyret. Avdelingen har et spesielt ansvar for oppfølging av bedriftsgrupper. Elisabet har ansvar for at avdelingens årlige handlingsplaner gjennomføres.