Gå til innhold

Marianne Kjellsen

Advokat

Jobber bredt innenfor hele det arbeidsrettslige feltet og har i tillegg særskilt kompetanse innenfor arbeidstid, ferie, konkurs, pengekrav mot arbeidsgiver, arbeidsmiljø, diskriminering, konflikthåndtering og omstillingsprosesser