Gå til innhold

Gisle Frantzen Lie

Seksjonssjef Tillitsvalgtsutvikling

Gisle leder Seksjon for tillitsvalgtutvikling. Seksjonen har ansvaret for NITOs tillitsvalgtopplæring og er en del av Forhandlings- og arbeidslivsavdelingen.