Gå til innhold

Astrid Nordheim

Rådgiver

NITO Hedmark. Astrid har ansvar for den administrative driften av kontoret og arbeider i nært samarbeid med avdelingsstyret. Avdelingen har et spesielt ansvar for oppfølging av bedriftsgrupper. Astrid har ansvar for at avdelingens årlige handlingsplaner gjennomføres.