Gå til innhold

Iren Langhelle Nordhus

Seniorrådgiver

NITO Nord Rogaland og Sunnhordland. Iren har ansvar for den administrative driften av kontoret og arbeider i nært samarbeid med avdelingsstyret. Avdelingen har et spesielt ansvar for oppfølging av bedriftsgrupper. Iren har ansvar for at avdelingens årlige handlingsplaner gjennomføres.