Gå til innhold

Kaie Peterson

Rådgiver

NITO Møre og Romsdal, Ålesund. Kaie har ansvar for den administrative driften av kontoret og arbeider i nært samarbeid med avdelingsstyret. Avdelingen har et spesielt ansvar for oppfølging av bedriftsgrupper. Kaie har ansvar for at avdelingens årlige handlingsplaner gjennomføres.