Gå til innhold

Anette Wevle

Advokat

Jobber bredt innenfor hele det arbeidsrettslige feltet og har i tillegg særskilt kompetanse innenfor arbeidstid, ferie, arbeidsavtaler, konkurranseklausuler, innleie og utleie av arbeidskraft og omstillingsprosesser.