NITO BFI sender torsdag 22. februar ut en medlemsundersøkelse til alle yrkesaktive medlemmer. Svarene skal brukes til å forbedre våre medlemstjenester og sette søkelys på ulike tema i arbeidslivet.

Medlemsundersøkelsen vil også hjelpe oss å synliggjøre bioingeniører og fremme yrkesgruppens interesser i samfunnet og overfor ledere og politikere. 

Evaluering og forbedring

- En del av denne undersøkelsen tar sikte på å kartlegge om vi når ut med medlemstilbudet vårt, og hva vi eventuelt kan forbedre. Det legges ned mye arbeid i tjenestene og vi vil at de skal treffe, sier Kaja Marienborg, leder av NITO BFIs fagstyre.  

Kaja M..jpg
Kaja Marienborg, fagstyreleder i NITO BFI.

Hjelp oss med å ta beslutninger

NITO BFI har de senere år jobbet mye med saker som handler om økende bioingeniørmangel. Flere av spørsmålene dreier seg derfor om arbeidspress, grunnbemanning, overtidsbruk og rekruttering av bioingeniører. 

- For å hjelpe fagstyret med å ta gode beslutninger som er basert på fakta, trenger vi tall. Vi vil ikke synse om hvordan situasjonen er for medlemmene, men spørre direkte. Svarene vil gi oss innsikt i hvordan det er på laboratoriet her og nå, sier Marienborg.  

Medlemsengasjement

Mange av NITO BFIs medlemmer engasjerer seg i faglige saker som har fått økt oppmerksomhet de siste årene. Det gjelder blant annet rasisme/diskriminering fra pasienter og tvangsbruk mot barn som skal ta blodprøver. 

- Hvordan medlemmene våre har det og utfordringene de står i til daglig, er våre hjertesaker. Vi ønsker å tallfeste hvor utbredt det er å bli møtt med rasistiske og diskriminerende ytringer fra pasienter, og hvor ofte det brukes tvang i blodprøvetaking av barn.

Politikere og media forholder seg til tall, og selv om dette er sensitive tema håper vi at flest mulig vil svare på spørsmål om dette, oppfordrer Kaja Marienborg. 

Planlegge framtidig aktivitet

I undersøkelsen blir det også stilt spørsmål om arbeidsgiver legger til rette for faglig utvikling og om medlemmene har deltatt på kurs og videreutdanning de senere årene. 

- Faglig utvikling er en stor del av det å være bioingeniør, og noe som er avgjørende for fremtidige roller bioingeniører skal ha. Svarene vi får fra våre medlemmer vil være med påvirke hvordan NITO BFI jobber med kompetansebygging slik at flere bioingeniører er rustet for ett lengre og mer utviklende arbeidsliv, sier fagstyrelederen.

Tør bioingeniører å si fra?

NITO BFI får jevnlig henvendelser fra medlemmer og tillitsvalgte som ønsker at vi skal fronte saker i media. Da er vi også avhengig av å ha medlemmer som kan bidra til å belyse sakene i media.

- Vi opplever ofte at medlemmer har viktige budskap, men dessverre ikke tør eller vil ytre seg.

Det kan være om faglige tema, mangel på laboratorieareal, merkelige prioriteringer i helsevesenet, for lite ressurser eller uforsvarlige drift. Noen ganger er det så enkelt som faglig uenighet. I undersøkelsen trekker vi inn spørsmål om ytringsfrihet, og hvordan bioingeniører opplever at det er å ytre seg på arbeidsplassen, sier Marienborg. 

Dine svar er viktige! 

Jeg ber medlemmene om å ta seg tid til å gjennomføre undersøkelsen. Vi kan ikke jobbe med saker medlemmene brenner for om vi ikke vet hva de er. Svarene vil være av stor betydning for NITO BFI og fagstyrets arbeid, avslutter Marienborg. 

Det tar om lag fem minutter å gjennomføre undersøkelsen som avsluttes torsdag 14. mars.