Kurs fra BFI

BFI-kurs våren 2024

Utdanningskonferansen

6.-7. mai 2024, Scandic Bergen City, Bergen

Målgruppe: Praksisveiledere, ledere i medisinske laboratorier, undervisningspersonell, bioingeniørstudenter og andre med interesse for kvalitet i bioingeniørutdanningen. 

Preanalyse og blodprøvetaking

10.-11. september 2024, Scandic Bergen City, Bergen

Målgruppe: Bioingeniører og annet helsepersonell som arbeider med eller eller har interesse for preanalyse og blodprøvetaking.

Lederdagene 2024

28.-29. oktober 2024, Scandic Havet, Bodø

Målgruppe: ledere i medisinske laboratorierer og/eller bioingeniører med interesse med interesse for ledelse. 

Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier med tilhørende workshops

5.-6. november 2024, Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Målgruppe: Bioingeniører og andre med interesse for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier. 

 

 

Informasjon om våre kurs

Kurs og konferanser arrangert av BFI og våre samarbeidspartnere gir poeng i BFIs spesialistgodkjenning for bioingeniører. Tellende timer blir som regel opplyst i annonseringen av kursene. 

Bli med på neste nordiske bioingeniørkongress på Island i 2025