Ta kontakt med NITO BFI om du ønsker å få materiell tilsendt i posten. 

Documents in english

Rapport: Bioingeniørene – bærebjelke og mangelvare

På sykehus blir to av tre avgjørelser for pasientene tatt på bakgrunn av et laboratoriesvar som kommer fra en bioingeniør. Hva skjer om det ikke finnes nok bioingeniører? Denne rapporten fra BFI gir innblikk i hverdagen ved norske sykehus og peker på behov, utfordringer og noen løsninger.

Rapport: Bioingeniørene – bærebjelke og mangelvare

Se også om rapporten på egen side

Barn og blodprøvetaking

Brosjyren "Barn og blodprøvetaking" finnes på språkene: norsk (bokmål), nord-samisk, engelsk, polsk, somali og arabisk og kan bestilles via www.nito.no/barn

Barn og blodprøvetaking BioButterfly fargelegg meg

Hefte: Maria og bioingeniøren

Maria og bioingeniøren

Maria og bioingeniøren er et lite hefte for barn. Det forteller historien om lille Maria som skal på sykehus og få tatt blodprøve. Heftet og fargeblyanter kan bestilles fra BFI kostnadsfritt.

Maria og bioingeniøren

Patologi plakat om vevprøven

NITO BFI patologi har utarbeidet en huskeliste til legekontor om hvordan man best tar best vare på vevsprøver som skal sendes inn til patologilaboratorier for histologisk undersøkelse. Plakaten kan skrives ut og er ment for bruk på legekontor. 

Ta godt vare på vesprøven_plakat A4

 

Pasientnær analysering

Pasientnær analysering (Policy, 3. utgave, 2018)

Faglig forsvarlig blodprøvetaking
Etikk for bioingeniører
Spesialistgodkjenning
Bioingeniørutdanning

Brosjyren skrives ut tosidig A4-ark og brettes.

Brosjyre bioingeniør

Brosjyrer og plakat med QR-kode til filmen "Hva gjør en bioingeniør" får du tilsendt ved å kontakte BFI.

Framtidstrender i bioingeniørfaget
Bioingeniørdagen 2024 plakat

Her kan du laste ned plakat med slagordet for årets internasjonale bioingeniørdag.

Bioingeniørdagen_A3_plakat.pdf

Ta med bioingeniører i forskning

Ta med bioingeniør i forskning_plakat NITO BFI.jpgNITO BFI forskning har utarbeidet en plakat om bioingeniørens rolle i forskning. Vil du henge opp på avdelingen din eller sende en til forskningsavdelingen? Send oss en mail på bfi@nito.no så sender vi deg noen eksemplarer.