Tilleggsspørsmål til blodgiverskjema

Streamen ble gjennomført tirsdag 8. desember 

Husk bruk av kildehenvisninger når du bruker materialet fra arrangementet.

Tilleggsspørsmål til blodgiverskjema Brita Hermundstad.pdf

Biosikkerhet og Biosikring del 2

Kurset ble gjennomført som stram onsdag 4. november

Husk bruk av kildehenvisninger når du bruker materialet fra arrangementet.

Program Biosikkerhet og biosikring del 2 4. november 2020

1. Informasjon fra BFIs rådgivende utvalg for mikrobiologi

2. Beredskapslaboratorier ved Folkehelseinstituttet Margrete Solheim

3. Introduksjon til arbeid på BSL3 Veronica Klausmark Jensen

4. Risikovurdering og uhellsprosedyrer, BSL3, Tone Johansen Foreløpig ikke tilgjengelig på nett.

5. Transport av høyrisikosmittepasienter Fridtjof Heyerdahl

Blodgivingens historie

Streamen ble gjennomført 3. november og er allment tilgjengelig. Husk bruk av kildehenvisninger når du referer fra streamen. 

Blodgivingens historie, Hans Erik Heier

Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier

Kurset ble gjennomført som stream mandag 2. november.

Husk bruk av kildehenvisninger når du bruker materialet fra arrangementet. 

Program Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier 2. november 2020

1. Informasjon fra BFIs rådgivende utvalg for kvalitetssikring og akkreditering (RUFKA) Berit Wallem Revå
2. Espen Kibsgård Prosjekt - Veileder til implementering av IVDR i Helse Sør-Øst_2020-11-02
3. Fra IVDD til IVDR - Industriperspektiv Tove Ofstad
4. Fleksibel akkreditering og erfaringer fra remote bedømming under covid-19 Beate Brekke Hellerud

Bacheloroppgave

Nytt EU-regulativ for in vitro diagnostisk utstyr. Konsekvenser for St. Olavs hospitals Enhet for immunhistokjemi av Cecilie Johanne Kjellevold Liland og Dalila Valenzuela

Biosikkerhet og biosikring del 1

Kurset ble gjennomført som stream onsdag 28. oktober 2020.

Program biosikkerhet og biosikring 28. oktober 2020

1. Informasjon fra BFIs rådgivende utvalg for mikrobiologi.pdf

2. Farlige mikrober i laboratoriet Arne Brantsæter og
2. COVID-19-epidemien Arne Brantsæter

3. Strategier og planer mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer Eirik Rødseth Bakka, ikke tilgjengelig på nett.

4. Covid-19 pandemien, erfaringer fra laboratoriet Beth Brotnov, ikke tilgjengelig på nett

5. Kasuistikk-uventet funn med store konsekvenser Karianne Wiger Gammelsrud, ikke tilgjengelig på nett.

Blodprøvetaking av barn

Kurset ble gjennomført 20. oktober som stream.

Husk bruk av kildehenvisninger ved bruk av materialet i presentasjonen.

Blodprøvetaking av barn_Marianne Svendsen, OUS Rikshospitalet

Biobanking

Foredraget ble gjennomført på stream fredag11. september.

Husk bruk av kildehenvisninger ved bruk av materialet fra presentasjonen.

Hva er en biobank, Synnøve Yksnøy, Helse Møre og Romsdal

Elektronisk sporingsverktøy, Kristin Godang, OUS Rikshospitalet