Nordisk medisinsk laboratoriegruppe (NML)

Foruten NITO BFI fra Norge er følgende organisasjoner med i NML:

NITO BFI deltar med erfaringsutveksling og diskusjon med de andre nordiske bioingeniørorganisasjonene.

Øvrig europeisk samarbeid

European Association for Professions in Biomedical Science, EPBS

Internasjonalt samarbeid

International Federation of Biomedical Laboratory Science, IFBLS

Engelsk betegnelse på NITO Bioingeniørfaglig institutt

NITO The Norwegian Institute of Biomedical Science