Du kan søke om inntil kr 10 000,-. Det er ønskelig at hvert sykehus koordinerer sitt/sine arrangement. Den som sender inn søknaden må være BFI-kontakt.

Husk å sende inn søknaden innen 25. mars

Ønsker du å henge opp banner på sykehuset?

Arrangementet må gjennomføres i perioden 14.4-30.4.

Budsjett: