Har du fått svar fra Helsedirektoratet om at du trenger praksis innen enkelte fagområder for å få autorisasjon som bioingeniør?

Helsedirektoratet gir i sine svarbrev beskrivelse av hvilke fagområder du mangler.

Du er selv ansvarlig for å skaffe deg den praksisen du trenger for å oppnå autorisasjon.

NAV kan i enkelte tilfeller gi støtte til arbeidsgivere for å gi praksisplass.

Har du allerede fått godkjent godkjent utdanningen din i Norge? 
Søk om autorisasjon og lisens (Helsedirektoratet)