- Det er med stor ære vi har besøk av eksperter fra så mange land, innledet varaordføreren sin tale til bioingeniørene som hadde tatt veien til mottakelsen i Oslo rådhus.

Abdullah Alsabeehg. Foto NITO Bjarne Krogstad.jpg
Varaordfører i Oslo, Abdullah Alsabeehg

- Det er ti år siden forrige nordiske kongress ble avholdt i Norge, men igjen har vi blitt påminnet om den avgjørende betydningen bioingeniørene spiller både i Norge, Norden og i verden for øvrig, sa han.

Dere utgjør en forskjell

- Vi så dette under koronapandemien. Bioingeniørene spilte en viktig rolle i testingen av smittede og syke personer nasjonalt og internasjonalt.

- Dere utgjør en forskjell. På kort tid gikk lokal og nasjonal testkapasitet til å være nesten ikke-eksisterende til å være tilgjengelig for alle. Det kan vi takke deres profesjonalitet, fleksibilitet og kreativitet for.

- Vi er derfor glade for å vise byens gjestfrihet gjennom å invitere dere hit i dag, i den samme salen hvor også nobels fredsprisseremonien finner sted hvert år, avrundet varaordfører Alsabeehg.

Meld deg inn i et av våre fagnettverk

- Det er fantastisk å se så mange bioingeniører skulder mot skulder samlet på et sted. Det er ikke så lenge siden at pandemien satte store begrensninger på hvor mange som kunne være samlet på et sted, innledet nestleder i NITO BFIs fagstyre Kjetil Jenset sin tale.

Kjetil Jenset. Foto NITO Bjarne Krogstad.jpg
Nestleder i NITO BFIs fagstyre, Kjetil Jenset.

Pandemien førte til en enorm oppskalering av laboratoriedrift

- Nedstengingen i 2020 var starten på en enorm oppskalering av laboratoriedriften og bioingeniører brettet opp ermene og kjempet mot pandemien med all sin faglige kunnskap, erfaring og kreativitet. I hele Norden har bioingeniører vist hvor avgjørende deres rolle i helsevesenet er. At to av tre stilte diagnoser er basert på et laboratorieresultat er et bevis på profesjonens betydning.

Nordisk samarbeid er nøkkelen

Jenset pekte videre på at Nordisk samarbeid vil være nøkkelen for å løse framtidas store utfordring: Mangel på bioingeniører.

- Den nordiske samarbeidet legger til rette for diskusjon og erfaringsutveksling. For tiden utforsker vi i Norge danskenes løsninger for desentralisert utdanning, og dessuten har vi vår NML-kongress hvor bioingeniører blir kjent på tvers av de nordiske grensene.

- Det er viktigere enn noen gang at dere engasjerer dere i deres fagfelt og bidrar til videreutvikling av metoder og kvalitetssystemer, engasjerer dere i bærekraft i det daglige arbeidet, deltar i innovasjon og utvikling, og bidrar til utdanning av fremtidige kollegaer.

- For å få til dette er kontinuerlig kompetanseutvikling et «must». Sammen kan vi sikre at det biomedisinske laboratoriefaget vil fortsette å utvikle seg og utgjøre en positiv forskjell for mange mennesker i årene som kommer, avsluttet Jenset.