Kriterier og frister

BFIs studiefond lyser 250 000 kr i forskningsstipend.

Midlene fordeles mellom aksepterte søknader, og størrelsen på tildelingen kan variere.

Søknadsfrist 15. september 2024

Søk forskningsstipend her

Generelle kriterier for å søke støtte

For å få innvilget penger fra fondet må søkeren være medlem både på søknadstidspunktet og ved utbetaling, og ha vært sammenhengende yrkesaktivt medlem i BFI de siste tre år. Søker må være ajour med kontingentbetalingen. Søkeren MÅ være leder av prosjektet.

Søknadene vil vurderes etter følgende kriterier:

  1. Prosjektet har en klar målsetning (spesifikt)
  2. Prosjektet kan bidra til faglig utvikling og/eller heve bioingeniørfaget (studiefondets formål)
  3. Prosjektet har et hensiktsmessig studiedesign
  4. Prosjektet er uavhengig (kan ikke påvirkes utenfra i betydelig grad)
  5. Prosjektet har et detaljert og realistisk kostnadsbudsjett
  6. Prosjektet er gjennomførbart i forhold til tid, ressurser og tekniske løsninger
  7. Prosjektbeskrivelsen er utfyllende og grundig (seriøsitet)

Forskningsmidler utbetales når prosjektet er igangsatt og senest 2 år etter tildeling

Søknaden vurderes av NITO BFI forskning og tildeling besluttes av Studiefondets styre.

Ta gjerne kontakt med rådgiver Mette L. Dahl ved spørsmål om forskningsstipendet og utfylling av søknad.