Kriterier og frister

BFIs studiefond lyser ut frie forskningsmidler hvert år med frist 15. september. Midlene fordeles mellom aksepterte søknader, og størrelsen på tildelingen kan variere.

Neste søknadsfrist er 15. september 2024

Søk forskningsstipend her

GEnerelle kriterier for å søke støtte

For å få innvilget penger fra fondet må søkeren være medlem både på søknadstidspunktet og ved utbetaling, og ha vært sammenhengende yrkesaktivt medlem i BFI de siste tre år. Søker må være ajour med kontingentbetalingen. Søkeren MÅ være leder av prosjektet.

Søknadene vil vurderes etter følgende kriterier:

  1. Prosjektet har en klar målsetning (spesifikt)
  2. Prosjektet kan bidra til faglig utvikling og/eller heve bioingeniørfaget (studiefondets formål)
  3. Prosjektet har et hensiktsmessig studiedesign
  4. Prosjektet er uavhengig (kan ikke påvirkes utenfra i betydelig grad)
  5. Prosjektet har et detaljert og realistisk kostnadsbudsjett
  6. Prosjektet er gjennomførbart i forhold til tid, ressurser og tekniske løsninger
  7. Prosjektbeskrivelsen er utfyllende og grundig (seriøsitet)

Forskningsmidler utbetales når prosjektet er igangsatt og senest 2 år etter tildeling

Søknaden vurderes av NITO BFI forskning og tildeling besluttes av Studiefondets styre.

Ta gjerne kontakt med rådgiver Mette L. Dahl ved spørsmål om forskningsstipendet og utfylling av søknad.