Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

BFIs kurskalender

BFIs kurs og konferanser gir deg som bioingeniør mulighet til å følge med i utviklingen innen laboratoriemedisin, og bidrar til å heve kunnskapsnivået og realkompetansen for den enkelte deltaker.

Digitale kurs og webinarer vil bli tilgjengelig i løpet av høsten. Følg med! Vi oppdaterer fortløpende.

Webinar: Intervju av blodgivere, etiske refleksjoner

I en intervjusituasjon kan du som intervjuer stå midt i et eller flere etiske dilemma. Hva gjør du? I dette webinaret får du en introduksjon til etisk refleksjon og presentert tre etiske dilemma som skal diskuteres i grupper. Felles gjennomgang av hvert enkelt dilemma. 

Tid: Tirsdag 22. september kl. 13.30-15.30

MELD DEG PÅ

Stream: Blodprøvetaking av barn

I dette webinaret vil det bli forelest i prøvetaking av barn med praktiske demonstrasjoner. 

Tid: Tirsdag 20. oktober 11.00-12.00

MELD DEG PÅ

Webinar: Preanalyse og formalinfiksering

I dette korte webinaret gjennomgås et forbedringsarbeid fra Klinisk patologi ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Tid: Onsdag 21. oktober 14.00-15.30

MELD DEG PÅ

Stream: Biosikkerhet og biosikring del 1

Deltakerne vil få et innblikk iblant annet smitteberedskap både nasjonalt og lokalt, arbeid på P3-laboratorier, klassifisering av smitterisiko for biologiske agens og smittevern på laboratoriet. NB! Kurset består av to dager. 

Tid: 28. oktober 12.00-15.00

MELD DEG PÅ

Stream: Biosikkerhet og biosikring del 2

Husk å melde deg på dag 1, 28. oktober også.

Tid: 4. november 12.00 - 15.00

MELD DEG PÅ

Stream: Kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier - nettverkstreff

Tid: 2. november 12.00 - 15.00

MELD DEG PÅ

Informasjon om våre kurs

Kurs og konferanser arrangert av BFI og våre samarbeidspartnere gir poeng i BFIs spesialistgodkjenning for bioingeniører. Tellende timer blir som regel opplyst i annonseringen av kursene.