Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

BFIs kurskalender

BFIs kurs og konferanser gir deg som bioingeniør mulighet til å følge med i utviklingen innen laboratoriemedisin, og bidrar til å heve kunnskapsnivået og realkompetansen for den enkelte deltaker.

Påmelding til Lederdagene

Påmelding til nettverkstreff for kvalitetsarbeid og workshops

BFI-kurs i 2019

Lederdagene 2019

Deltakerne vil få kunnskap om utvikling og nyheter innen ledelse, og gis anledning til å møte ledende bioingeniører fra andre arbeidssteder for erfaringsutveksling og diskusjon.
Tid og sted: 16.-17. oktober, Bergen
Målgruppe: Avdelingsledere, seksjonsledere og andre med lederfunksjoner i medisinske laboratorier.

Nettverkstreff for kvalitetsarbeid og workshops

Deltakerne vil få kunnskap om kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier og muligheter for erfaringsutveksling og diskusjon. I tillegg tilbys parallelle workshops i aktuelle tema innen kvalitetssikring av medisinske laboratorier.
Tid og sted: 4.-5. november, Oslo.
Målgruppe: Bioingeniører og andre som arbeider med og/eller har interesse for kvalitetsutvikling i medisinske laboratorier.