Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

BFIs kurskalender

BFIs kurs og konferanser gir deg som bioingeniør mulighet til å følge med i utviklingen innen laboratoriemedisin, og bidrar til å heve kunnskapsnivået og realkompetansen for den enkelte deltaker.

OBS! NITO og koronaviruset: NITO avlyser alle arrangementer som omfatter helsepersonell
I første omgang vil dette gjelde fram til 3. april 2020. Alle påmeldte deltakere vil bli kontaktet av NITO.

Intervju av blodgivere (avlyst)

Deltakerne vil få innføring i kommunikasjonen med blodgivere, med trening i intervjuteknikk, kommunikasjon og etisk refleksjon. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger i plenum og gruppearbeid.

Tid og sted:

10.-11. mars 2020, Oslo kongressenter

Målgruppe:

Bioingeniører og andre som arbeider med, organiserer og/eller driver opplæring/veiledning i mottak av blodgivere.

Kurs i biosikkerhet og biosikring (avlyst)

Deltakerne vil få et innblikk iblant annet smitteberedskap både nasjonalt og lokalt, arbeid på P3-laboratorier, klassifisering av smitterisiko for biologiske agens og smittevern på laboratoriet.

Tid og sted:

11. mars 2020, Oslo kongressenter

Målgruppe:

Bioingeniører som jobber med mikrobiologi og andre som er interessert i emnet.

Strømmekurs i biobanking (avlyst)

Innhenting av prøver og drift av biobank er sentralt ved alle laboratorier både ved rutinemessig undersøkelse og til forskningsprosjekter. I dette strømmekurset vil du få en innføring i hva en biobank er og hvordan du kan drifte og organisere biobanken.

Deltagerne vil få informasjon om digitale verktøy som eBiobank og Medinsight som brukes til å registrere, standardisere og organisere opplysninger knyttet til biobanken.

Du kan følge kurset live på din egen PC eller samle kolleger til et lite ettermiddagsseminar på arbeidsplassen. 

Tid og sted: 

Mandag 16. mars kl. 16.00

Målgruppe:

Bioingeniører og andre som har interesse for, arbeider med eller organiserer biobank.

Kunsten å formidle kunnskap - Utdanningskonferansen 2020

Utdanningskonferansen er et forum for informasjon og diskusjon mellom de ulike aktørene som er ansvarlige for eller har påvirkning på utdanningen av bioingeniører i Norge.

Meld deg på her

Tid og sted:

6.-7. mai 2020, Trondheim

Målgruppe:

Undervisningspersonell og ledelse ved bioingeniørutdanningene, ledere, studentansvarlige og studentveiledere ved medisinske laboratorier, bioingeniørstudenter, samt helse- og utdanningsmyndigheter.

Lederdagene 2020

Påmelding kommer her

Tid og sted:

14.-.15. oktober 2020, Kristiansand

Målgruppe: 

Ledere i alle nivåer i medisinske laboratorier, undervisningspersonell, studentansvarlige og studentveiledere, andre med interesse for bioingeniørfag og ledelse, samt helse- og utdanningsmyndigheter.

Informasjon om våre kurs

Kurs og konferanser arrangert av BFI og våre samarbeidspartnere gir poeng i BFIs spesialistgodkjenning for bioingeniører. Tellende timer blir som regel opplyst i annonseringen av kursene.