Gå til innhold
Bioingeniørfaglig institutt

BFIs kurskalender

BFIs kurs og konferanser gir deg som bioingeniør mulighet til å følge med i utviklingen innen laboratoriemedisin, og bidrar til å heve kunnskapsnivået og realkompetansen for den enkelte deltaker.

Kvalitetskontroll og måleusikkerhet

Deltakerne vil få en innføring i måleusikkerheten som kan finnes ved statistiske beregninger basert på kunnskap om målingen, måleutstyret og målebetingelsene.

Meld deg på her

Tid og sted:

4.-5. mars 2020, Oslo.

Målgruppe:

Bioingeniører og andre som arbeider med og/eller har interesse for kvalitetsutvikling i medisinske laboratorier

Intervju av blodgivere

Deltakerne vil få innføring i kommunikasjonen med blodgivere, med trening i intervjuteknikk, kommunikasjon og etisk refleksjon. Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger i plenum og gruppearbeid.

Meld deg på her

Tid og sted:

10.-11. mars 2020, Oslo kongressenter

Målgruppe:

Bioingeniører og andre som arbeider med, organiserer og/eller driver opplæring/veiledning i mottak av blodgivere.

Kurs i biosikkerhet og biosikring

Deltakerne vil få et innblikk iblant annet smitteberedskap både nasjonalt og lokalt, arbeid på P3-laboratorier, klassifisering av smitterisiko for biologiske agens og smittevern på laboratoriet.

Meld deg på her

Tid og sted:

11. mars 2020, Oslo kongressenter

Målgruppe:

Bioingeniører som jobber med mikrobiologi og andre som er interessert i emnet.

Kunsten å formidle kunnskap - Utdanningskonferansen 2020

Utdanningskonferansen er et forum for informasjon og diskusjon mellom de ulike aktørene som er ansvarlige for eller har påvirkning på utdanningen av bioingeniører i Norge.

Meld deg på her

Tid og sted:

6.-7. mai 2020, Trondheim

Målgruppe:

Undervisningspersonell og ledelse ved bioingeniørutdanningene, ledere, studentansvarlige og studentveiledere ved medisinske laboratorier, bioingeniørstudenter, samt helse- og utdanningsmyndigheter.

Informasjon om våre kurs

Kursene er foreløpig ikke åpne for påmelding. Kurs og konferanser arrangert av BFI og våre samarbeidspartnere gir poeng i BFIs spesialistgodkjenning for bioingeniører. Tellende timer blir opplyst i annonseringen av kursene.