Velg det fagutvalget du ønsker å bidra i:

Som deltaker i et fagutvalg må du beregne fire til seks møter i året, samt deltakelse på den årlige fagutvalgssamlingen for alle fagutvalgene.

Det vil i tillegg være noe arbeid mellom møtene; bidra med innspill til faglige arrangement og fagpolitisk arbeid og det kan også bli aktuelt å delta i møter med politikere.

Fagutvalget velges normalt for tre år av gangen, denne gangen er perioden fra utgangen av 2018 fram til neste kongress.

NITO dekker reise og oppholdskostnader for alle møter, mens tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes i utgangspunktet.