Gå til innhold
Fagutvalg illustrasjon: Tom Haga
Fagmiljøer

Bli med i et fagutvalg

NITOs fagutvalg gir innspill i utviklingen av faglige tilbud og fagpolitiske saker for NITOs medlemmer. Fagutvalget leder fagnettverket.

Som deltaker i et fagutvalg må du beregne fire til seks møter i året, samt deltakelse på den årlige fagutvalgssamlingen for alle fagutvalgene.

Bli med i fagnettverket

Du må beregne noe arbeid mellom møtene; bidra med innspill til faglige arrangement og fagpolitisk arbeid. Det kan også bli aktuelt å delta i møter med politikere.

Fagutvalget velges normalt for tre år av gangen, denne gangen er perioden fra høsten 2016 til utgangen av 2018.

NITO dekker reise og oppholdskostnader for alle møter, mens tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes i utgangspunktet.