Bli medlem av fagnettverk XR

Som medlem får du:

  • Mulighet for å utvide ditt nettverk
  • Delta gratis på våre temamøter
  • Faglig oppdatering med våre fagkurs
  • Motta nyhetsbrev med aktuelt fagstoff
     

Kontaktperson for NITO sitt fagnettverk XR er Per Filip Tjeransen (mail: )