Ortopediingeniørens arbeid er en viktig del av rehabiliteringen. I tilpasningen samarbeider ortopediingeniøren blant annet med lege, fysioterapeut, ergoterapeut, og ikke minst med brukeren selv.

I arbeidet med konstruksjon og fremstilling av ortopediske hjelpemidler samarbeider ortopediingeniøren med ortopediteknikere. Ortopediteknikeren og ortopediingeniøren er gjensidig avhengig av hverandre. For et godt resultat kreves det et godt samarbeid.

Det er ortopediingeniøren som ser brukeren, tar mål, bestemmer design og er ansvarlig for om produktet blir tilfredsstillende. Ortopediteknikeren, som står for selve produksjonen av hjelpemiddelet, besitter viktige kunnskaper når det gjelder materialvalg og fremstillingsmetoder.

En vesentlig forskjell i å være ortopediingeniør og ortopeditekniker er at teknikeren ikke vil ha selvstendig brukerkontakt eller hovedansvaret ovenfor brukeren.

Mer informasjon om ortopediteknikere finner du på hjemmesiden til Norsk Ortopediteknisk Forening: www.notf.no.

De fleste ortopeditekniske verksteder i Norge er organisert i OVL, Ortopediske Verksteders Landsforbund, mer informasjon om deres arbeid finner du på http://www.ovl.no